Höstens första gästföreläsningar

Nu på onsdag, 10/9, välkomnar vi läsårets första gästföreläsare: Anders Liljas, biofysiker; och Lars Johan Erkell, zoofysiolog.