Läs merRekommenderad läsning


 • Aronson: Conformity
 • Aronson: Mass Communication, Propaganda, and Persuasion
 • Aronson: Social Cognition
 • Aronson: Social Psychology as a Science
 • Aronson: What Is Social Psychology?
 • Bauman: Främlingar är farliga - Jaså, är de?
 • Bauman: Turen och individualiseringen av botemedlen
 • Befring: Empiriska strategier och modeller
 • Befring: Forskning och utvecklingsarbete
 • Befring: Källanalytiska metoder
 • Befring: Strategier för datainsamling
 • Blackburn: Am I a Ghost in a Machine?
 • Blackburn: Am I Free?
 • Blackburn: What Is Human Nature?
 • Blackburn: Inledning (till etik)
 • Blackburn: Sju hot mot etiken
 • Blackmore: Correlation Is Not A Cause
 • Buller: Evolutionspsykologi - en kritik
 • Chalmers: Inductivism - Science as Knowledge Derived from the Facts of Experience
 • Chalmers: Introducing Falsificationism
 • Chalmers: Sophisticated Falsificationism, Novel Predictions and the Growth of Science
 • Chalmers: The Limitations of Falsificationism
 • Chalmers: The Problem of Induction
 • Chalmers: The Theory-Dependence of Observation
 • Cook: The Debunking Handbook
 • Dawkins: A Survival Machine
 • de Waal: Biology, Left an Right
 • Dennett: The Computational Perspective
 • Diamond: A New Scientific Synthesis of Human History
 • DiCarlo: Introduction: Why become a really good pain in the ass?
 • DiCarlo: A is for Argument
 • Di Carlo: B is for Biases
 • DiCarlo: C is for Context
 • DiCarlo: D is for Diagramming
 • DiCarlo: E is for Evidence
 • DiCarlo: F is for Fallacies
 • Escobar: Hållbarhet
 • Fishkin: De demokratiska reformernas trilemma
 • Fishkin: Demokratiska ambitioner
 • Fishkin: Konkurrerande visioner
 • Fredriksson: Aristoteles
 • Fredriksson: Descartes
 • Fredriksson: Hobbes
 • Fredriksson: Hume
 • Fredriksson: Kant
 • Fredriksson: Leibniz
 • Fredriksson: Locke
 • Fredriksson: Mill
 • Fredriksson: Platon
 • Fredriksson: Russell
 • Fredriksson: Spinoza
 • Fredriksson: Voltaire
 • Gintis: Conditional Altruistic Cooperation
 • Gintis: Fem principer för beteendevetenskapernas förening
 • Gintis: Game Theory and Human Behavior
 • Gintis: The evolution of property rights
 • Gintis: The unification of the behavioral sciences
 • Goldstein: The Science of Psychology
 • Goldstein: Understanding Psychological Research
 • Gould: The Pattern of Life's History
 • Hamlyn: Analytisk filosofi
 • Hamlyn: Aristoteles
 • Hamlyn: Rationalismen
 • Hamlyn: Renässansen
 • Hamlyn: Upplysningen
 • Hannay: The Controlled Experiment
 • Hildingsson: En (annan) hållbar utveckling
 • Häggström: Brytningstid
 • Häggström: Hur långt räcker naturvetenskapens världsbild?
 • Häggström: Om slumpen och evolutionen
 • Häggström: Om de empiriska vetenskapernas desperata behov av statistisk kompetens
 • Jacquet: Keystone Consumers
 • Janlert: Beräkningar
 • Janlert: Introduktion
 • Janlert: Tänkande som beräkning
 • Johansson: 1600-talets värld
 • Johansson: Al-Khwarizmi
 • Johansson: Alfabetet introduceras
 • Johansson: Algebran i den arabiska matematiken
 • Johansson: Algebrans vidare utveckling
 • Johansson: Aristoteles logik
 • Johansson: Atomismens återkomst
 • Johansson: De äldsta bruken av talsymboler
 • Johansson: Den rena tankens formelspråk - Frege
 • Johansson: Descartes geometri
 • Johansson: Det grekiska talsystemet, alfabetets tecken som talsymboler
 • Johansson: Elementen
 • Johansson: Europa under det första millenniet
 • Johansson: Islams hus
 • Johansson: Leibniz
 • Johansson: Logik i algebraisk klädnad
 • Johansson: Mängdläran som en matematisk disciplin
 • Johansson: Newton
 • Johansson: Rekursiva strukturer och avgörbarhetsproblem
 • Johansson: Skriftspråkets utveckling
 • Johansson: Utecklingen av grekisk filosofi och vetenskap fram till 300-talet f.Kr.
 • Johansson: Vetenskapssyn hos Platon och Aristoteles
 • Johansson: Vidare axiomatisering och formalisering
 • Johansson: Zenons paradoxer, irrationella tal
 • Johansson: Översättningarna
 • Kahneman: Heuristics and Biases
 • Kahneman: Two Systems
 • Kappel: Videnskabens saerlige rolle i det liberale demokrati
 • Kinsbourne: The Expanding In-Group
 • LaBossiere: 42 Fallacies
 • Latouche: Nedväxt
 • Lisi: Uncalculated Risk
 • MacIntyre: Kant
 • Margulis: Gaia Is a Tough Bitch
 • Myers: Self-Serving Bias
 • Nisbett: Graceful SHAs
 • Olofsson: Bidrag till en ny sociobiologi
 • Pauen: Filosofisk analys av begreppet viljefrihet
 • Pauen: Skuldbegreppet i straffrätten och våldsbrottslingars tillräknelighet
 • Pauen: Varifrån kommer våra inkompatibilistiska intuitioner?
 • Pinker: A Biological Understanding of Human Nature
 • Priest: Logic - A very short introduction
 • Reichholf: En unik varelse
 • Ritchie: Systemic Equilibrium
 • Rosen: Wicked Problems
 • Rushkoff: Techonologies Have Biases
 • Salcedo-Albarán: Homo sensus sapiens
 • Schank: Experimentation
 • Schweigert: Empirical Research Reports - What They Are, What They Say, Where to Find Them, and How to Write Them
 • Schweigert: Introduction to Experimentation
 • Schweigert: Introduction to the Scientific Method
 • Seife: Randomness
 • Sen: Three Children and a Flute - an Illustration
 • Shermer: Think Bottom Up, Not Top Down
 • Stanovich: Correlation and Causation
 • Stanovich: Psychology and the Media
 • Stanovich: The Achilles' Heel of Human Cognition
 • Stanovich: The Misguided Search for the "Magic Bullet"
 • Stanovich: The Rodney Dangerfield of the Sciences
 • Stanovich: Why Scientists Are Not Essentialists
 • Stanovich: Why Testimonials Are Worthless - Placebo Effects
 • Stillings: What is Cognitive Science?
 • Svensson: Människans natur
 • Sörlin: Människans nya gränser
 • Tavris / Aronson: Mistakes Were Made
 • Ulfstrand: Blommor och bin, eller det är tillsammans vi kan
 • Ulfstrand: Genetik + ekologi = den moderna syntesen
 • Ulfstrand: Människan III - sapiens-specialiteter
 • Ulfstrand: Slutet på historien, början på framtiden?
 • Welzer: Klimatkonflikter
 • Williams: A Package of Information
 • Wilson: Ethics and Religion
 • Wilson: The Social Sciences
 • Örestig: Samarbetets och jämlikhetens evolution


Referenslitteratur