Föreläsningsdag, N+

Nu är det åter dags för föreläsningar och seminarium under rubriken "Naturvetenskap+".

Detta blir det andra evenemanget för terminen, och denna gång välkomnar vi intresserade elever och personal från andra program, t.ex. Samhällsvetenskapsprogrammet och Humanistprogrammet, samt ledning, administration och politiker.

Våra föreläsare är Sara Bengtsson, neurovetare, och Emma Frans, epidemiolog. Båda är forskare på Karolinska Institutet.

Föreläsningarna ges nu på torsdag, den 20/11, I Blå Salen, Folkets Hus, med plats för c:a 200 personer.

Sara Bengtsson inleder 08.30 med att tala om "Hjärnan och lärandet". Föredraget kommer också att behandla kopplingen mellan neurovetenskap, kognitionspsykologi och andra ämnesområden, samt om vikten av att kunna hantera flera olika förklaringsnivåer.

Emma Frans fortsätter 10.30 och talar då om "Medicinsk epidemiologi och biostatistik". Föredraget kommer att ge en inblick i området epidemiologi; redovisa några intressanta forskningsresultat; och behandla begrepp som korrelation och kausalitet, statistisk signifikans och därtill hörande "fällor"; samt exempel på uppmärksammade studier som presenterat fascinerande men kanske delvis missvisande slutsatser.

Vi hoppas och tror att båda föredragen kan uppmuntrar våra elever att sikta mot högre studier och forskning.

Mellan c:a 10.00 och 10.30 blir det paus för fika på egen bekostnad.

På eftermiddagen, c:a 13.00-15.00, deltar våra föreläsare i ett seminarium i NA-programmets lokaler. Seminariet riktar sig främst till elever på Naturvetarprogrammet, men intresserade elever och personal från andra program är välkomna i mån av plats.


Vänligen,

/Björn Bengtsson och Klas Broo