Information och kontakt

Naturvetenskap+ kombinerar Liberal Arts* och naturvetenskap. För dig som vill bli en del av den tredje kulturen.

Världen behöver människor som kombinerar naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Kursen vill uppmuntra dig att bli en sådan människa.

Naturvetenskap+ är en modern gymnasiekurs (Naturvetenskaplig specialisering) som behandlar evolutionsbiologi, kognitions- och socialpsykologi, logik, statistik, sannolikhet, retorik, argumentationsanalys, vetenskapshistoria och -teori, olika vetenskapliga metoder, filosofi och etik, samhälle, media och klimat. Med mer.

Kursen kombinerar teori och praktik. Du läser, analyserar, söker, skriver, tittar på film, experimenterar, debatterar, och utforskar dig själv och din plats i världen.

Kursen uppmuntrar dig att reflektera över ditt eget lärande och utnyttjar många olika arbetsmetoder, t.ex. tankekartor och "fraktal didaktik". Kursen använder ett skräddarsytt, flexibelt schema, flera lärare och ett eget hem-klassrum.

Du får tillgång till ett stort material av böcker, artiklar, webb-länkar, filmer, experiment, övningar m.m. På kursen används även skräddarsytt pedagogiskt material, bl.a. i form av planscher och foldrar. Därtill kommer specialskriven kurslitteratur som kommer att publiceras i bokform.

Vi som driver kursen har kontakter med flera svenska och utländska universitet och högskolor, bl.a. med programmet Liberal Arts vid Göteborgs universitet. Vi har byggt upp ett (växande) kontaktnät av verksamma forskare inom både naturvetenskap och humaniora.  Under kursen kommer du att få delta i föreläsningar och seminarium med några av Sveriges mest framstående vetenskapare.

Kursens innehåll och teman infärgas också i andra kurser på det Naturvetenskapliga programmet, t.ex. i Svenska, Engelska, Matematik, m.fl. Elever i olika årskurser samarbetar och deltar på olika sätt. Projekt- och Gymnasiearbeten i anslutning till kursen har redan påbörjats, t.ex. inom  spelteori och  ekonomisk beteendevetenskap. Naturvetenskap+ är en perfekt kurs att kombinera med ditt Gymnasiearbete.

Kursen kommer på sikt att växa till ett helt gymnasieprogram: en särskild variant av det Naturvetenskapliga programmet.

Vi som driver kursen Naturvetenskap+ heter Björn Bengtsson och Klas Broo. Vi är lärare i matematik och programmering, respektive kemi och biologi, och arbetar på Falkenbergs gymnasieskola.


There is much talk (and usually little action) on university campuses about interdisciplinary teaching and scholarship (the concept is not even addressed, for a variety of reasons, at the precollege level, where it would be likely to have the most impact). A more serious exploration of the borderlands between science and philosophy offers a fertile ground for the kind of interdisciplinarity that can move forward both fields as well as have a positive effect on students and the general public.
Massimo Pigliucci, Nonsense on Stilts


What we really need is a much broader humanistic education for scientists (and nonscientists), beginning in K–12 education and continuing through the undergraduate/graduate and professional years. It is through the study of art, music, literature, history and other humanities and social sciences that we gain a greater understanding of the human condition than biological or physical science alone can provide. 
We also need to teach people who will never be scientists basic numeracy. We need to give them an understanding of the scientific method and the ability to analyze, synthesize and critically assess what “the experts” tell them. With this wider understanding we can better explain our research in terms that the public can understand, appreciate and act on. 


(*) a´rtes libera´les (lat., eg. 'de fria konsterna') kallades under medeltiden de grundläggande läroämnen som studerades i kloster- och katedralskolorna och även vid universitetens filosofiska fakulteter. 
De indelades i två grupper, trivium, som bestod av de formella ämnena grammatik, retorik och dialektik (=logik) och quadrivium, som utgjordes av de matematiskt orienterade disciplinerna aritmetik, geometri, astronomi och musik. 
Innehållet i artes liberales baserades länge på Isidorus av Sevilla lexikon Etymologiae (ca 620 e.Kr.) men vidgades efter hand, i synnerhet från 1100-talet, då den antika vetenskapen började bli bättre känd i Västeuropa. 
Beteckningen fria konster var ett arv från antiken och angav att artes liberales anstod fria män, i motsats till de simplare hantverken. Under medeltiden förekom emellertid också den bildningsoptimistiska tolkningen, att artes liberales verkade frigörande och gjorde själen fri från okunnighetens bojor.