Fem stora frågorVad kan jag veta?

Varför är jag här?

Vad är jag?

Hur bör jag handla?

Vad kommer det att bli av mig?


Christopher DiCarlo:  Why become a really good pain in the ass?