Studier av en soptipp

Studera och utvärdera effekterna av en kommunal soptipp vid en havsvik!

Leta upp och läs kommunala handlingar och tidningsartiklar för att få en inblick i de diskussioner som föregick beslutet.

Det är rimligt att anta att soptippen läcker kemikalier som med tiden hamnar i havet. En sådan grupp kemikalier är till strukturen lik kvinnligt könshormon och har hormonell verkan i mycket låga halter.

Vissa havslevande blötdjur (t.ex. vanlig strandsnäcka) är extra känsliga för dessa ämnen. Djuren reagerar så att populationerna först blir enkönade och sedan försvinner.

En forskningsuppgift är att samla in och könsbestämma snäckor utanför tippen, samt norr och söder därom, och jämföra könsfördelningen.

En forskare som har arbetat mycket med strandsnäckor är professor Kerstin Johannesson vid Göteborgs Universitet, Tjärnö, Strömstad.

---

Tack till Tommy Nilsson för tips och information