Att arbeta med texter

  1. Översätt
  2. Följ upp termer och referenser
  3. Smält texten och skapa distans
  4. Återge (för någon som inte har läst)
  5. Tolka
  6. Ta ställning
  7. Diskutera med andra
  8. Dra slutsatser och konsekvenser
  9. Tillämpa med egna konkreta exempel
  10. Generalisera